Szkoła podstawowa Wrocław-Fabryczna

Wykaz 45 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Łobuziaki (Wrocław-Fabryczna)

ul. Maślicka 148
54-107 Wrocław-Fabryczna
Polska

Autorska Szkoła Podstawowa Saltando (Wrocław-Fabryczna)

ul. Kosmonautów 328
54-041 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa - Wrocław Cosmopolitan School (Wrocław-Fabryczna)

ul. Fabryczna 14a
53-609 Wrocław-Fabryczna
Polska

Autorska Szkoła Podstawowa Galileo (Wrocław-Fabryczna)

ul. Fabryczna 13
53-609 Wrocław-Fabryczna
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu

ul. Robotnicza 36-38
53-608 Wrocław-Fabryczna
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Inspiracja" (Wrocław-Fabryczna)

ul. Jeleniogórska 2
54-020 Wrocław-Fabryczna
Polska

Społeczna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi "Amigo" (Wrocław-Fabryczna)

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa (Wrocław-Fabryczna)

ul. Jelenia 7
54-242 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia (Wrocław-Fabryczna)

ul. Kolista 17
54-151 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna (Wrocław-Fabryczna)

ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław-Fabryczna
Polska

Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka we Wrocławiu

ul. Robotnicza 36
53-608 Wrocław-Fabryczna
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Unlock" we Wrocławiu

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Tikkun Olam (Wrocław-Fabryczna)

ul. Jemiołowa 57
53-426 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Ams we Wrocławiu

ul. Stabłowicka 143
54-062 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna "Wspólny Świat" (Wrocław-Fabryczna)

ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 Z Oddziałami Specjalnymi (Wrocław-Fabryczna)

ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim (Wrocław-Fabryczna)

ul. Żelazna 57
53-429 Wrocław-Fabryczna
Polska

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Arka" (Wrocław-Fabryczna)

ul. Stalowowolska 24/26
53-404 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym (Wrocław-Fabryczna)

ul. Piotra Ignuta 28
54-152 Wrocław-Fabryczna
Polska

Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa (Wrocław-Fabryczna)

ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 43 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka (Wrocław-Fabryczna)

ul. Grochowa 36-38
53-424 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących w Dolnośląskim Specjlanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 Dla Niewidomych I Słabowiczących we Wrocławiu

ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących (Wrocław-Fabryczna)

ul. Dworska 8
54-144 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 118 im. Płk Pilota Bolesława Orlińskiego (Wrocław-Fabryczna)

bulw. Ikara 19
54-130 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 120 (Wrocław-Fabryczna)

ul. Białowieska 74A
54-235 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 86 Dla Niedostosowanych Społecznie (Wrocław-Fabryczna)

ul. Kielecka 51a
54-029 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki (Wrocław-Fabryczna)

ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61
54-130 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza (Wrocław-Fabryczna)

ul. Piotra Ignuta 28
54-152 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Profesor Marii Zduniak (Wrocław-Fabryczna)

ul. Kłodnicka 36
54-207 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Zemska 16c
54-438 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Bobrza 27
54-220 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 22 (Wrocław-Fabryczna)

ul. Karpnicka 2
54-061 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Inżynierska 54
53-230 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 27 (Wrocław-Fabryczna)

ul. Rumiankowa 34
54-512 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia (Wrocław-Fabryczna)

ul. Blacharska 13
53-206 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 68 im. Ii Tysiąclecia Wrocławia (Wrocław-Fabryczna)

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła Ii (Wrocław-Fabryczna)

ul. Krępicka 50
54-018 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Grecka 59
54-406 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego (Wrocław-Fabryczna)

ul. Koszykarska 2-4
54-134 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej (Wrocław-Fabryczna)

ul. Ludwika Solskiego 13
52-401 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka (Wrocław-Fabryczna)

ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza (Wrocław-Fabryczna)

ul. Starogajowa 66-68
54-047 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich (Wrocław-Fabryczna)

ul. Suwalska 5
54-104 Wrocław-Fabryczna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 24 (Wrocław-Fabryczna)

ul. Częstochowska 42
54-031 Wrocław-Fabryczna
Polska