Szkoła podstawowa Tychy

Wykaz 29 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Prywatna Szkoła Podstawowa Sztuk Wizualnych Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Alberta Chmielowskiego w Tychach

ul. Sienkiewicza 1
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach

ul. Młodzieżowa 7
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Iii Sobieskiego w Tychach

al. Niepodległości 108
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy w Tychach

ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 14 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

ul. Brzozowa 24
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Tychach

ul. Edukacji 11
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Himalaistów Polskich w Tychach

ul. Pogodna 37
43-100 Tychy
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte Okno" Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi w Tychach

ul. Paprocańska 84
43-100 Tychy
Polska

Prywatna Szkoła Podstawowa "Art" w Tychach

pl. Plac Wolności 3
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach

ul. Edukacji 11A
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach

ul. Alfonsa Zgrzebnioka 45
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 37 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

ul. Feliksa Konecznego 1
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

ul. Generała Ch. de Gaulle'a 18
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach

ul. Lwa Tołstoja 1
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 35 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy Z Kalkuty w Tychach

al. Marszałka Piłsudskiego 21
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach

ul. Harcerska 25
43-100 Tychy
Polska

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach

al. Niepodległości 190
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

ul. Grzegorza Fitelberga 8
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach

ul. Begonii 5
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Tychach

ul. Edukacji 21
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tychach

ul. Leśna 66
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

ul. Stefana Czarnieckiego 22
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

ul. Wojska Polskiego 10
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Karola Palicy w Tychach

ul. Katowicka 102
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach

pl. Plac Wolności 4
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

ul. Borowa 123
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach

ul. Jedności 51
43-100 Tychy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 8 w Tychach

ul. Cmentarna 54
43-100 Tychy
Polska