Szkoła podstawowa Stanisławów Pierwszy

Wykaz 2 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Modelowa Szkoła" (Stanisławów Pierwszy)

ul. Jana Kazimierza 283
05-126 Stanisławów Pierwszy
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 R. w Stanisławowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291
05-126 Stanisławów Pierwszy
Polska