Szkoła podstawowa Kraśnik

Wykaz 8 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

ul. Szpitalna 1A
23-204 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kraśniku

ul. Tadeusza Kościuszki 23
23-200 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła Ii w Kraśniku

ul. Grunwaldzka 2
23-204 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku

ul. Kolejowa 28
23-200 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1
23-204 Kraśnik
Polska

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

ul. Urzędowska 10
23-200 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku

ul. Tadeusza Kościuszki 23
23-200 Kraśnik
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku

ul. Urzędowska 435
23-200 Kraśnik
Polska