Dzierżanowo

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie 53 Dzierżanowo płocki