Duńkowice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Duńkowicach im. Wojsk Ochrony Pogranicza 20 Duńkowice jarosławski