Dubiny

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Dubinach ul. Główna 1b Dubiny hajnowski