Droszew

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie 21 Droszew ostrowski