Drogosze

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Drogoszach 40 Drogosze kętrzyński