Dopiewo

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie ul. Bukowska 13 Dopiewo poznański