Białków

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Białkowie 72 Białków słubicki