Białe-Szczepanowice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach 10 Białe-Szczepanowice ostrowski