Biała Niżna

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Białej Niżnej 495 Biała Niżna nowosądecki