Biała Druga

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej 142 Biała Druga janowski