Biadoliny Szlacheckie

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich 44 Biadoliny Szlacheckie brzeski