Bęsia

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa Filialna w Bęsi 25 Bęsia olsztyński