Berest

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Bereście 14 Berest nowosądecki