Benice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Benicach ul. Armii Krajowej 9 Benice krotoszyński