Bejsce

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 233 Bejsce kazimierski