Bedlno

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Bedlnie 31A Bedlno kutnowski
Szkoła Podstawowa – Filia w Bedlnie 34 Bedlno kutnowski
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie 31b Bedlno kutnowski