Bębło

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble ul. Krakowska 76 Bębło krakowski