Bażyny

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bażynach 17A Bażyny lidzbarski