Batycze

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa – Punkt Filialny w Batyczach 23 Batycze przemyski