Batorz Pierwszy

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego-Lelewela 80 Batorz Pierwszy janowski