Baryczka

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce 212 Baryczka strzyżowski