Barwałd Średni

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim 70 Barwałd Średni wadowicki