Bardzice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach 2c Bardzice radomski