Barczewko

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa Filialna w Barczewku 35 Barczewko olsztyński