Banie Mazurskie

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 12 Banie Mazurskie gołdapski