Bałtów

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Bałtowie 43 Bałtów ostrowiecki