Baligród

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie ul. Adama Mickiewicza 1 Baligród leski