Bąkowa

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Bąkowej 107 Bąkowa lipski