Baczyn

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Baczynie 100 Baczyn suski