Bącza-Kunina

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Bączej-Kuninie 37 Bącza-Kunina nowosądecki