Baćkowice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Baćkowicach 100 Baćkowice opatowski