Baciki Średnie

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bacikach Średnich 68 Baciki Średnie siemiatycki