Babiki

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach 22a Babiki sokólski