Babica

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Babicy 102 Babica strzyżowski
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 82a Babica wadowicki