Antoniówka

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce 78 Antoniówka zamojski