Antoniewo

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa Specjalna w Antoniewie 11 Antoniewo wągrowiecki