Antonie

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach ul. Szkolna 6 Antonie ostrołęcki