Antolka

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Antolce 13 Antolka miechowski