Andrzejówka

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Andrzejówce 13 Andrzejówka nowosądecki