Andrzejewo

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie ul. Warszawska 4 Andrzejewo ostrowski