Andryjanki

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa w Andryjankach 1 Andryjanki bielski