Amelin

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Amelinie 33 Amelin makowski