Adamówka

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Adamówce 26 Adamówka przeworski