Adamowice

Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowość Powiat
Szkoła Podstawowa im. Floriana Adamskiego w Adamowicach ul. Szkolna 7 Adamowice rybnicki